Monument

Sculptuur van Erwin Heerich
Skulptur Monument von Erwin Heerich
Foto: Nic Tenwiggenhorn, Berlin

Informatie over het beeldhouwwerk

Kunstenaar
Erwin Heerich
Sculptuur
Monument
Materiaal
Basalt lava, vierdelig
Maat
180 x 120 x 120 cm
Gewicht
20 t
Jaar van oorsprong
1989
Productie
Jupp Müller, Düsseldorf;
Gebr. Kaes, Mayen, Rhld.
Site
Stadhuis Park naast de Städtische Galerie in Viersen
Skulptur Monument von Erwin Heerich
Foto: Dirk Görres, Viersen
Skulptur Monument von Erwin Heerich
Foto: Dirk Görres, Viersen
Skulptur Monument von Erwin Heerich
Foto: Dirk Görres, Viersen

In het park naast de Städtische Gelerie werd een 4,80 m hoge sculptuur van basaltlava van de Düsseldorfse kunstenaar Erwin Heerich opgericht. Dit beeldhouwwerk bestaat uit precies vier gezaagde steenblokken met een zijlengte van 120 cm. Deze blokken worden op elkaar geplaatst en aan elkaar verankerd, zodat zij als afzonderlijke delen zichtbaar blijven. De verbindingen werden op afstand gehouden door ingelegde loden lagers.

De onderste en bovenste blokken zijn onaangeroerd in hun exacte kubusvorm, de twee middelste blokken vertonen sculpturale ingrepen die regelmatig en exact zijn. Het tweede blok van onderen vertoont regelmatige sneden op de hoeken, waardoor het blok een achthoekig lichaam wordt.

Het tweede blok, van boven gezien, is in het midden van zijn vier zijden door een spitse gleuf tot een regelmatige driedeling gebracht. In het werkproces kunnen twee fasen worden onderscheiden: eerst de vervaardiging van de exacte lichamen, vervolgens de sculpturale ingrepen in de basislichamen, beperkt tot de twee centrale stukken.

In het onderste tweede deel hebben de ingrepen het effect van een samentrekking of compressie tot een zuilvorm, waarbij de natuurlijke "facetgroei" van de lava grondig wordt geanaloogd.

In het derde basislichaam hebben de insnijdingen het effect van splitsingen of potentiële ontbindingen van het blok.

Het vooraanzicht van één zijde van de stele toont de dimensionale verhouding waarin de afzonderlijke sneden in de blokken ten opzichte van elkaar staan. De totale breedte van een zijde van 120 cm wordt door de sneden verdeeld in gelijke delen van elk 20 cm.

De afwisseling van de oppervlakken valt vooral op wanneer men rond de "stele" loopt, waarbij de afwisseling van uitzetting en inkrimping in de twee middengedeelten bovendien de indruk van beweging wekt. De segmentatie van de twee centrale blokken doet denken aan de vorm van de verdeling van een triglyph in de Griekse tempel van Dorische orde.

Maar door de delingsprocessen in twee niveaus en twee delen op te splitsen, slaagt Heerich erin een dialoogvorm te creëren die de sculptuur als geheel bepaalt en beweegt. Er kan hier geen sprake zijn van een "stele" in de eigenlijke zin. Heerichs beeldhouwwerk is eerder een "gebouw" te noemen, dat echter alleen in zijn uiterlijke vorm kan worden bekeken, niet betreden.

Binnen het totale oeuvre behoort het werk van Viersen tot de monumentale beeldhouwwerken. Het sluit goed aan bij het schijnbaar architectonische karakter van andere werken op dit gebied, b.v. de sculptuur in het Lanz'scher Park of de grote "poort" van basaltlava in het Südpark in Düsseldorf. Het architecturale en het sculpturale zijn in Heerichs werk intensief met elkaar verbonden. Hier in het Viersenpark gaan beiden een vrije dialoog aan met de natuur.

Het voorstel van de inwoners van Viersen om een vogelbad te plaatsen in het parkje heeft Erwin Heerich aangezet tot het maken van een ander sculpturaal werk.

Kunst-Publikation Gereon Krebber

Publicatie "De beeldhouwwerken van de Pohl'sche Schenking in Viersen

Erwin Heerich - Monument
David D. Lauer - Figuur
K. H. Hödicke - Kaspar
In het Duits en Engels. Over de plaatsing van de sculpturen en de overdracht ervan aan de stad Viersen in september 1989.
Verkoopprijs: 2,50 €
beschikbaar op de webshopNu kopen