Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen u als particuliere klant en de Verein für Heimatpflege e.V. Viersen. Doorslaggevend is steeds de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie van deze Algemene Voorwaarden. Met particuliere klanten bedoelen wij consumenten in de zin van § 13 BGB.

Uw bestelling is een aanbod aan ons om een koopovereenkomst te sluiten. De Verein für Heimatpflege e.V. Viersen behoudt zich het recht voor uw aanbod zonder opgaaf van redenen te weigeren of niet in behandeling te nemen.

Over uw bestelling ontvangt u een orderbevestiging per e-mail, wat op dit moment echter nog geen aanvaarding van uw aanbod is. Maar dit is om u te informeren dat uw bestelling door ons is ontvangen. Een koopovereenkomst komt pas dan tot stand, als wij het bestelde product aan u verzenden. Natuurlijk ontvangt u hierover ook informatie per e-mail.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14, lid 1, ODR-Verordening en § 36 VSBG

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.